Slektshistorie som gjengitt på denne websiden
er gjengitt fra slektshistorisk skrift;
sammensatt, skrevet av Jens Bjelke, datert 1980.
Slektsforhold er ikke oppdatert etter dette år


HISTORIE

Lilliebielke (i Norge Bjelke), svensk adelsslekt som med sikkerhet kan føres tilbake til Henrik Nielson Svenske (nr. 258 på Riddarhuset i Stockholm), som av kongens nevnd i Skara sogn tilkjentes to gårder i Askim sogn i Skaraborgs len som ulovlig var blitt fratatt ham.

Svenske genealoger har regnet med at Henrik Nielson Svenske kunne føre sin slekt tilbake til slutten av 1300-tallet til Henrik Pehrson af "Ascom", g.m. Adeløf af "Ascom" (Askim), som blev adlet av dronning Margrete Valdemarsdatter av Danmark-Norge-Sverige. Dronning Margrete, som døde i 1412, forestod selv bryllupet. Henrik Pehrson var far til Pehr Henrikson som hadde sønnen Niels Pehrson, begge av "Ascom" og "Askiøn". Denne siste mener man skal være far til ovennevnte Henrik Nielson Svenske.

Henrik Nielson Svenske levet i begynnelsen av 1500 årene og bodde i Vestergötland hvor han i 1560 blant Vestgöta-adelen underskrev stendernes troskapserklæring til kong Erik XIV, og han deltok i 1568 i Vestgöta-adelens troskapserklæring til den nye konge Johan III.

Han var eier av godsene Lundby og Velanda i Älvsborgs len og Djupsås i Skaraborgs len. G.m. Ingeborg Eriksdatter Lilliehøøk (66), datter av Erik Bertilson Lilliehøøk og Ellen Bengtsdotter Ulf. Med henne hadde han sønnen Jøns Henrikson Svenske, g.m. Mette Bengtsdotter Lilliehøøk, datter av Bengt Tordson Lilliehøøk og Mårta Store.

Deres sønn igjen var Henrik Jønson Lilliebielke, f. 1577 d. 1652, som var den første som brukte navnet Lilliebielke, et navn han hadde fått fra sitt våpenskjold. Slekten blev introdusert på Riddarhuset i Stockholm i 1642 som nummer 273. Han eide godsene Djupsås, Velandaog Guntorp og var g.m. Elin Hierta (121), datter av rittmester Bengt Larsson Hierta og Marta Grijs (192).

Sønnen major Niels Henrikson Lilliebielke, f. ca. 1630, var g.m. Elin Hilleskiold (405), datter av häradshøvding Hans Torstenson Hilleskiold. De hadde sønnen rittmester Henrik Nielson Lilliebielke (1655-1737), som i sitt første ekteskap med sin kusine Margretha Hiertha (121), datter av rittmester Maans Hierta og Anna Staalmann (266), hadde sønnen Pehr Henrikson Lilliebielke. Kaptein Pehr Henrikson Lilliebielke, f. 1696, var g.m. Elizabeth Sass (382), datter av oberstløytnant Hans Henrikson Sass og Elizabeth Christina Bagge av Søderby (147). De hadde sønnen Henrik Adolf Lilliebielke, f. 1725, g.m. Maria Beathe Belfrage, datter av løytnant Rutger Belfrage (782) og Elsa Christina Soop (10).

Deres sønn igjen var Patric Rutger Lilliebielke (1746-1820), som var g.m. sin kusine Mirtha Maria von Wulfschmidt, datter av Carl Fillip von Wulfschmidt (1722) og Marianne Eleonora Ørnflycht (84). Fra deres sønner Gustav Adolf Lilliebielke (1779-1848) og Johan Henrik Lilliebielke (1788-1874), stammer to grener av slekten. Den første gren ble i Sverige og utbredte slekten der.

Den annen gren med Johan Henrik Lilliebielke kom til Norge i 1807. Han utdannet seg til gullsmed i Moss, men slo seg så ned i Porsgrunn i 1813 hvor han senere etablerte sitt handelshus i gården "Osebro" ved Osebakken (også kalt Bjelkegården). Hans næringsvirksomhet som kjøpmann omfattet også handel en gros, skipshandel og rederivirksomhet. Han eide flere gårder, blant annet Østre Borge i Gjerpen.

Johan Henrik Lilliebielke var g.m. Anne Cathrine Bostedt fra Brevik (1793-1851). De hadde fem barn: Martha Maria (1812-1838), g.m. kaptein Henrik Wiersen, Johan, f. 1815, d. som barn, Edvard Severin, f. 1820, d. som barn, Jens, d. som ung og Christian Bjelke (I 825-1902), som overtok sin fars virksomhet som kjøpmann og skipsreder i Porsgrunn og førte slekten videre. Han ble g.m. Marie Elizabeth Førre, f. i Skien i 1826, død 1913 i Oslo, datter av godseier Iver Henriksen Førre (adoptivsønn av amtmann Adeler på Gjemsø kloster), og dennes annen hustru Christense Sophie Monrad. Familien flyttet i 1884 til Kr.a. De hadde ni barn:

 1. Johan Anton Bjelke (1854-1934), cand.theol., adjunkt, skolebestyrer ved Fredrikstad Pigeskole, g.m. Helma Meyn (18681951).
 2. Louis Christian Bjelke (1 856-1936), fra ham nedstammer 1. linje.
 3. Marie Bjelke (1858-1937), lærerinne ved Torshov døveskole.
 4. Sophie Bjelke (1860-1939).
 5. Inga Bjelke (1862-1961), forretningsdrivende.
 6. Oskar Bjelke (1865-1940), fra ham nedstammer 2. linje.
 7. Christopher Bjelke (1 867-1929), grosserer.
 8. Christopha Bjelke (1868-1955).
 9. Harald Bjelke (1870-1923), fra ham kommer 3. linje.
(Kilder: Gustaf Elgenstierna: "Svenska Adelns Ättartavlor", Stockholm 1928, bind 4. Gabriel Anrep:
"Svenska Adelns Ättartaflor", Stockholm 1861, bind 11. Sveriges Adelskalender.
Manuskript utarbeidet av direktør Jens Bjelke.)1 LINJE

Louis Christian Bjelke, f. 12. juni 1856 i Porsgrunn, d. 1936 i Oslo. Direktør. Etablerte i 1907 A/S Oslo Skofabrik. G. m. Regine Weilesen, f. 21. nov. 1867 i Oslo, d. 23. jan. 1938, datter av ingeniør Henrik August Wetlesen og Kaia Karen Hedvig Mathiesen, Linderud. (Oslo).

Barn:

 1. Christian Bjelke, f. 24. okt. 1889 i Larvik, d. 9. jan. 1970 i Oslo, direktør i A/S Oslo Skofabrik. G.m. Ingeborg Wetlesen, f. 30. des. 1894, d. 2. mars 1977, datter av Aage Schult Wetlesen og Helene Petronelle Lorange. (Oslo.)
  Barn:
  1. Leif Christian Bjelke, f. 16. okt. 1918 i Oslo, d. 19. juli 195 1. St. 1939. Cand.oecon. 1944. G.m. Liv Sylvia Frølich, f. 27. des. 1919, bokholder, datter av agent Trygve Guttorm Sylvian Frølich og Margot Jessie Holth Abrahamsen. (Oslo.)
   Barn:
   1. Christian Bjelke, f. 18. juli 1948 i Oslo. St. 1967, cand. med. 1975. G.m. Gra£-e Lange, f. 5. des. 1953 i Kristiansund, datter av skipper Sigurd Lange og Edvine Larsen, Kristiansund.
    Barn:
    1. Per Christian Bjelke, f. 15. nov. 1974 i Asker.
    2. Elin Elisabeth Bjelke, f. 14. juni 1977 i Trondheim.
   2. Kaia Helene Bjelke, f. 26. mai 1949, d. 19. mars 1951.

  2. Aage Henrik Bjelke, f. 26. sept. 1922 i Oslo. Oslo Tekniske Skole 1947. Fra 1949 bygningsingeniør i Betonmast A/S, Oslo. G. m. Randi Hansen, f. 13. mai 1925 i Gausdal, datter av Halfdan Hansen og Olga Christine Bjerkeflaaten. (Oslo.)
   Barn:
   1. Liv Bjelke, f. 28. mars 1950, laboratorieingeniør.
   2. Lisbeth Bjelke, f. 23. feb. 1955, musikkstudent.

  3. Randi Bjelke, f. 28. okt. 1924 i Oslo, g.m. advokat Gunnar Mack, f. 18. juli 1922, sønn av advokat Fredrik Mack og Olga Sørsdal.
   Barn:
   1. Jan Fredrik Mack, f. 18. aug. 1947, g. m. Ewa Lange, Kristiansund. To barn.
   2. Ellen Elisabeth Mack, f. 23. feb. 1950, g.m. tannlege Frank Johnson, England. Tre barn.

  4. Ellen Regine Bjelke, f. 2. april 1930 i Oslo. St. 1948, sykepleiereks. 1951, lab. asst. Rikshospitalet, g. m. Øyvind Kroppe Brandsæter, topograf v. Norges geografiske oppmåling, p.t. overing. N.G. 0., f. 24. des. 1927, v. Toten, sønn av Peter Olai Brandsæter og Birgit Gjørvad.
   Barn:
   1. Sidsel Brandsæter, f. 2. jan. 1957 i Oslo, g.m. Stein Gråner, f. 30. mai 1955 i Oslo.
   2. Audun Brandsæter, f. 31. jan. 1959 i Oslo. St. 1977, stud. ing. N.T.H.
   3. Peter Brandsæter, f. 25. mai 1962 i Oslo, gymnasiast.

 2. Kaia Bjelke, f. 6. jan. 1892 i Oslo, d. 5. des. 1949.
 3. Johan Henrik Bjelke, f. 29. mars 1894 i Oslo, d. 26. aug. 1976. Rittmester, diploming. St. 1912, krigssk. 1913, Techn. Hochschule, Karisruhe, 1918, København Tekn. Høisk. 1919, egen installasj. bedr. 1920-22, overing. Oslo Havnevesen fra 1922, medl. Oslo Bystyre. G.m. Inger Marie Solveig Krog, f. 27. april 1894, datter av disp. Johan Mauritz Krog og Ragna Skaug (Oslo).
  Barn:
  1. Johan Henrik Bjelke, f. 30. mars 1926 i Oslo. Major. St. 1944, krigssk. 1948, Hærens Stabssk. 1958, U.S. Army School of Air Defence 1960, gen.st. off. NATO's Nordk. (1954-56), Rasj. direktoratets ettårig sk. f. konsulenter 1965, sjefskons. Hartmark-Iras, Oslo, Deltakermedaljen, g.m. Bodil Larsen, f. 6. april 1927 i Oslo, st. 1945, fysioterapeut, datter av fabr.eier Johan Larsen og Aagot Klundbye (Oslo).
   Barn:
   1. Inger Beate Bjelke, f. 29. sept. 1953. Sosialpedagogistud. G.m. Tor Øydvin, Oslo, f. 27. mars 1956.
   2. Hans-Henrik Bjelke, f. 13. des. 1955, fenrik i Luftforsvaret.
  2. Inger Marie Bjelke, f. 10. nov. 1922 i Oslo. St. 1942, bibliotekasst. (Deichm. Bibliot.), g.m. cand.jur. Reidar Wik, f. 30. nov. 1917, sønn av ingeniør Nils Wik og Betzy Andersen.
   Barn:
   1. Jan Henrik Wik, f. 19. nov. 1947. St. 1966, cand.mag.
   2. Eva Elisabeth Wik, f. 20. des. 1953.

 4. Reidar Kristoffer Førre Bjelke, f. 12. jan. 1907 i Oslo. Direktør, advokat. St. 1925, cand.jur. 1929, form. og dir. i Norske Skofabr. Landssammenslutn., gen.sekr. i Norges Skotøikjøbm. Forb., sekr. i Skorådet, disponent i A/S Oslo Skofabrik, g.m. Maggie-Allie Zogbaum, f. 27. juli 1907, datter av lege Wilhelm Zogbaum og Maggie Ellen Charlotte Larsen.
  Barn:
  1. Wilhelm Reidar Bjelke, f. 29. jan. 1933 i Oslo. Ingeniør, Gøteborg Tekn. Institutt 1956, g.m. Pieternella Maria Seip, f. 10. mars 1923 i Delft i Holland, tidligere g.m. Hank van Buren (ekteskapet oppløst), datter av Maarten Seip og Dina Lena van Poopering, Holland.
   Barn:
   1. Hans Reidar Bjelke, f. 8. mai 1961 i Minnesota, U.S.A. Læregutt (tømmermann).
   2. Bjørn Wilhelm Bjelke, f. 25. økt. 1962 i Oslo. Læregutt (snekker).
  2. Per Georg Bjelke, f. 31. mai 1937 i Oslo. Statens Gartnersk. 1955, Otto Treiders Handelssk. 1958, eget gartneri 1958-65, disponent i Valkyrien Skomagasin A/S, g.m. Kari Synnøve Mikkelsen, f. 15. aug. 1931 i Slagen, datter av Tidolf Henry Mikkelsen og Alma Marie Andersen.
   Barn:
   1. Per Louis Bjelke, f. 28. sept. 1966.

 5. Sigrid Elisabeth Bjelke, f. 27. mai 1908 i Oslo. St. 1927, eks. i kjemi, bifagseks. i fransk, g.m. dir. Audun Yri, f. 22. nov. 1913, siviling. N.T.H. (kjemi), Bryggerhøiskolen 1939, tekn. sjef Frydenlund-Schou, sønn av hotelleier Sivert Yri og Inger Skarstein (Oslo).
  Barn:
  1. Einar Yri, f. I 1. mars 1942 i Oslo. St. 1960, siviløkonom St. Gallen Sveits, 1965, g.m. Brita Seeberg, f. 8. aug. 1944 i Vancouver, Canada. Tre barn.
  2. Torstein Yri, f. 18. økt. 1944 i Oslo. St. 1963, cand.med.vet. 1968, g.m. Astrid Rolfsjord, f. 17. okt. 1945 i Levanger. To barn.
  3. Øyvin Yri, f. 1. mai 1948 i Oslo. St. 1967, (filologi).

2 LINJE


Oskar Bjelke, f. 25. mai 1865 i Porsgrunn, d. 23. nov. 1940 i Oslo. Direktør. Styrmanns- og skippereks. Dro til sjøs som ung, eide sitt eget seilskip (fulirigger) allerede som tyveårig reder og seilskuteskipper, oppga sjøen i 1894 og startet s.å. Christiania Æske og Etuifabrik A/S, (senere Oslo Papirindustri A/S). Etablerte 1928 Bjelkes Strømpefabrik. G.m. Julle Ruth Hansen, f. 16. okt. 1878 i Oslo, d. 3. mars 1966, datter av restauratør Hans M. Hansen og Josephine Aurenius, (Oslo).
Barn:
 1. Knut Bjelke, f. 30. des. 1899 i Oslo, d. 14. april 1965. Advokat. St. 1919, cand.jur. 1924, edsv. fullm. Narvik 1927--29, ansatt Oslo Papirindustri A/S 1926-30, ledet Bjelkes Strømpefabr. 192@30, ansatt Formidlingsbanken A/S, fra 1932 egen advokatforretn., g.m. Ingrid Johanne Becker-Larsen, f. 13. mars 1908 i Mandal. St. 1926, cand.occon. 1930, datter av banksjef Henrik Becker-Larsen og Thora Synnæs (Hønefoss).
  Barn:
  1. Jørgen Knutsøn Bjelke, f. 3. juni 1939 i Oslo. St. 1958, cand.jur. 1967, konsulent Kommunal og Arbeidsdept. 196769, politif. Ålesund 1972-73. Fra 1969 konsulent/avd.leder Norsk Arbeidsgiverforening, g.m. Anne-Marie Severin-Jacobsen, f. 25. aug. 1939, datter av grosserer Severin Jacobsen og Reidun Berger (Oslo). Barn:
   1. Kathrine Bjelke, f. 7. nov. 1966.
   2. Camilla Bjelke, f. 6. aug. 1968.
   3. Knut Bjelke, f. 13. feb. 1973.
   4. Kristoffer Bjelke, f. 6. jan. 1975.
  2. Anne Kathrine Bjelke, f. 2. juli 1940 i Oslo. St. 1959, sekr. linje Oslo Handelsgym 1960, g.m. Jan Roar Sulebak, f. 28. feb. 1937 i Ålesund, universitetslektor i Bergen, cand.real. 1965, sønn av Rasmus Sulebak og Lovise Relling (Ålesund).
   Barn:
   1. Petter Sulebakk. f. 12. sept. 1965.
   2. Jan Rasmus Sulebakk, f. 28. febr. 1967.
   3. Erik Sulebakk. f. 22. sept. 1970.

 2. Edel Marie Bjelke, f. 17. juli 1901 i Oslo. Oslo Handelsgym, g. m. kunstmaler og musiker Sten Sinding, f. 22. sept. 1902 i Oslo, d.19. okt. 1972 i Frogn, sønn av kunstmaler Sigmund Sinding og Lilly Duchesne de Vauvert.
  Barn:
  1. Thomas Sinding, f. 14. mai 1930 i Oslo, g. m. Lillian Mørk, f. 2. mars 1932, datter av gårdbr. Erling Mørk og Aagot Hoff (Ski). To barn.
  2. Tone Sinding, f. 23. sept. 1941 i Oslo, g.m. fabr.eier Kjell Rasmus Steinsvik, f. 13. april 1933 i Molde, sønn av dir. og redaktør Kjell Steinsvik og Solveig Sletten. Ett barn.

 3. Signe Josefine Bjelke, f. 22. nov. 1903 i Oslo. St. 1924, lærersk. 1927, Otto Treider Handelssk. 1930, disponent Moderne Kontormøbler A/S 1932-54.
 4. Jens Oscar Christian Bjelke, f. 10. juni 1906 i Oslo. Direktør. St. 1926, Oslo Handelsgym (stud.linje), 1927, cand.jur. 1933, adm. kurs 1956 og 1966-70. Ansatt Oslo Papirindustri A/S 1935-70, direktør fra 1940. Ved fusjon med Dyno Industrier A/S 1970 arb. styreform. i dettes datterselsk. Opas Trykk A/S til pensj. alder. Etabl. Moderne Kontormøbler A/S 1930, (de første norske stålstoler), samt Opas Papirprodukter A/L 1949, (Norges første bæreposefabr.). Fung. form. og viseform. i Oslo Handelsstands Forenings styre og medl. av Femtimannsutvalget, æresmedlem av Norges Fekteforbund. G. 1) m. Astrid Brandt-Rasmussen, f. 4. april 1911 i Emden, d. 26. feb. 1943 i Oslo, datter av grosserer Finn B. Rasmussen og Elisabeth Volmer. G. 2) m. Gerd Elisabeth Haslund Engelstad, f. 24. des. 1916 i Oslo, datter av disponent Harald Engelstad og Aagot Haslund (Oslo).
 5. E. Ove Førre Bjelke, f. 6. mars 1909 i Oslo. St. 1928, Oslo Handelsgym (fagkurs f. stud.) 193 1, direktør i Oslo Papirindustri A/S, medl. av bransjeutv. og komiteer, g.m. Solveig Minna Sandaker, f. 26. febr. 1919, datter av Niels Juel Sandaker og Minna Stockfish. Tidl. g.m. Arne Drabitzius, Oslo. (Ekteskapet oppløst.)
  Barn:
  1. Odd Oskar Bjelke, f. 7. aug. 1954 i Oslo. St. 1974, 2 årig N.K.I. skole (elektro), ingeniør Standard Telefon og Kabelfabrikk.
  2. Tore Bjelke, f. 15. sept. 1955 i Oslo. St. 1975, 2 årig N.K.I. skole (elektro), I år EDB utd. v. Oslo Universitet. Ingeniør i Morgenstierne & Co. A/S.

 6. Ivar Kristoffer Bjelke, f. 13. juli 1912 i Oslo. Oslo Handelsgym (2 årig) 1930, disp. i Bjelkes Strømpefabrik 1932-41, sykepleier Dikemark Sykehus 1951-67, ansatt Vidaråsen Landsby, Andebu, fra 1967.
 7. Johan Fredrik Bjelke, f. 30. jan. 1916 i Oslo. St. 1934, cand.theol. 1939, bifagseks. zoologi, tysk, historie, dr.philos. 1962, univ.lektor 1962, førstelekt. i filosofi 1969, dosent 1. jan. 1980, utgitt flere vitensk. bøker i filosofi, bl.a. (dr.avhandl.), "Zur Begründung der Werterkenntnis", skrevet vitensk. artikler i norske og utenlandske tidsskr. samt avisartikler.
 8. Hans Jørgen Bjelke, f. 8. okt. 1917 i Oslo. Oslo Handelsgym (2årig) 1939. St. 1940 (eng.), 1941 (real.), kontorsjef Moderne Kontormøbler A/S 1946-54, driftsbest. Opas Papirprodukter A/L 1955-68, fra 1969 ansatt Dyno Industrier A/S.
 9. Rolf Sten Bjelke, f. 5. april 1920 i Oslo. St. 1939, Oslo Handelsgym (fagk. f. stud.) 1940, fra 1949 ansatt Oslo Papirindustri A/S, disp. emballasjediv. Dyno Industrier A/S 1970, salgsdisp. Inpak A/S, g. 1) m. May Borghild Hornsrud, f. 25. nov. 1925 i Kongsberg, d. 4. mai 1975 i Oslo, datter av apoteker Bjarne Homsrud og Borghild Aasheim (Kongsberg). G. 2) m. Kari Molstad, f. 6. sept. 1930 i Aker. St. 1950, Treider Handelssk. 195 1, datter av Harald Moistad og Sonja Hansen (Oslo), tidl. g.m. Karl Albert Aargaard. (Ekteskapet oppløst.) Barn i 1. ekteskap:
  1. Nina Bjelke, f. 8. juni 1956 i Oslo.
  2. Vivi Bjelke, f. 22. aug. 1957 i Oslo. St. 1976, stud. filoi.


3 LINJEHarald Bjelke, f. 25. juni 1870 i Porsgrunn, d. i Larvik 1. juli 1923. Drev en utstrakt privat praksis som lege i Larvik. Minnesten (med relief laget av Hans Holmen), er reist av takknemlige pasienter på V. Aker Kirkegård i Oslo, hvor han er begravet. G. m. Inga Ludovika Larsen, f. 5. okt. 1872 i Sandefjord, d. 8. april 1968 i Oslo. Første kvinnelige medl. av form.skap og bystyre i Larvik, datter av Ludvik Larsen og Inger Sørensen (Sandefjord).
Barn:
 1. Finn Bjelke, f. 2. juli 1899, d. 6. sept. 1940 i Oslo. Provisor, Sfinxsen Apotek, g.m. Synnøve Waldenstrøm, f. 29. mai 1902 i Oslo, datter av o.r.sakfører Oscar Waldenstrøm og Hildur Anzjøn, (Oslo).
  Barn:
  1. Fin Harald Johan Bjelke, f. 1. jan. 1928 i Oslo, d. i London 8. mars 1967. St. 1947, Oslo Handelsgym (fagkurs f. stud.) 1948, 3 år i U.S.A. (Bachelor degree), eget rasjonaliseringsfirma i London. G.m. Beryl Hewet, f. 29. nov. 1929 i England, datter av Frank Hewet og Doris Jones, (London).
   Barn:
   1. Anine Bjelke, f. 30. des. 1953 i London.
   2. Tiril Bjelke, f. 16. sept. 1955 i London.
   3. Kaia Bjelke, f. 28. aug. 1957 i London.
   4. Fin Bjelke, f. 24. feb. 1967 i London.
  2. Harald Kristoffer Bjelke, f. 16. april 1929 i Oslo. Oslo Handelsgym (2-årig) 1947, salgssjef Sønnichsen Rørvalseverket A/S, salgssj. Strømmen Staal, avd. Raufoss, g.m. Esther Søreng, f. 2. juli 1932, datter av materialforv. Joakim Søreng og Ella Benedikte Hunsbedt.
   Barn:
   1. Fin Bjelke, f. 10. april 1959 i Oslo. St. 1978.
   2. Cecilie Bjelke, f. 28. feb. 1962 i Oslo.
 2. Harald Christian Førre Bjelke, f. 26. sept. 1900 på Otta. St. 1919, cand.med. 1925, spes. barnesykd. 1931 og i lunge- og tub.sykd. 1932, ansatt Medisinaldirektoratet 1931-38, hvorav 1 og 1/2 år kst. medisinaldir., fra 1939 fylkeslege i Østfold, distriktslege i Rygge 1939-54. Formann i Nasjonalforeningen for Folkehelsen 194560 samt flere andre foreninger og institusjoner. Dessuten formann i byggekomitéer for bygging av sykehus og sykepl. skoler i Østfold. Æresmedlem av "Nasjonalforeningen for Folkehelsen" og Hon. Fellewship "American Medical Association". G.m. Ellen Wiel @vgaard, f. 24. økt. 1900, datter av forlagsbokhandler William Nygaard og Constanse Wiel.
  Barn:
  1. Harald Christian Bjelke, f. 20. juni 1931 i Oslo. St. 1949, Oslo Handelsgym (fagkurs f. stud.) 1950, cand.jur. 1956, h.r.advokat 1966, studieopphold v. Oxford Univ. Form. i Den Norske Advokatforenings lovutv. f. åndsrett. Adv.fullm. i adv.firma Haavind, Haavind, Dahl, Bjelke og Arnesen, kompanjong fra 1967, g.m. Reidun Pedersen, f. 19. feb. 1932 i Grimstad. St. 1952, fysioterapeut 1954, datter av skipsfører Sophus Fischer Pedersen og Anne Kristina Evensen.
   Barn:
   1. Kristin Bjelke, f. 6. des. 1957 i Oslo. St. 1976 (filologi).
   2. Inger Bjelke, f. 2 1. mai 1961 i Oslo. St. 1979.
   3. Karin Bjelke, f. 22. mars 1964 i Oslo.
   4. Hanne Bjelke, f. 19. feb. 1967 i Bærum.
   5. Harald Christian Bjelke, f. 13. mai 1970 i Bærum.
  2. Karin Bjelke, f. 22. juli 1932 i Oslo. St. 1950, sykepleiersk. 1953, sekr.linje f. stud. 1954, etatsoppl. f. sosialsjefen 1973, g.m. innkjøpssjef Hans-Jørgen Thon, f. 4. april 1924, sønn av major Hans Thon og Helene Foss, (Fredrikstad). (Ekteskapet oppløst.)
   Barn:
   1. Eva Thon, f. 11. april 1955 i Moss. Aut. sykepleier.
   2. Ellen Thon, f. 24. juli 1956 i Fredrikstad. Aut. sykepleier.
   3. Siri Thon, f. 3. sept. 1957 i Fredrikstad, d. 7. mars 1960.
   4. Hans JØrgen Thon, f. 3. juli 1961 i Fredrikstad.
  3. Erik Bjelke, f. 3. feb. 1934 i Oslo. St. 1952, cand.med. 1958, ansatt Kreftregistret 1960--76, ass. overlege s.st. 1972, studier og eks. fra Univ. of Minnesota, Master of Public Health 1964, M.S.C. (biostatistikk), s. st. 1966, Ph.D. (epidemiologi), s. st. 1973, professor i hygiene, Univ. i Bergen 1978, g.m. Ragnhild Aukland, f. 19. feb. 1936 i Hjelmeland. St. 1955, journalistkurs Aarhus Univ. 1960, datter av Per Aukland og Inga Aadnøy.
   Barn:
   1. Erik Alexander Bjelke, f. I 1. feb. 1969 i Oslo.
   2. Inga Cathrine Bjelke, f. 21. mars 1972 i Oslo.
  4. William Bjelke, f. 13. juni 1936 i Oslo. Utd. bygningsing. U.S.A. 1959, Master of Science 1960, N.T.N.F. stipendiat 1962@3, ansatt Instit. f. vannforskn. 1963-65, prosjekt. Norconsult A/S (Uganda) 1968-73, overing. Dyno Industrier A/S 1973-76, prosjektl. Multiconsult A/S 1976, g.m. Sissel Marie Backe, f. 12. april 1936 i Oslo. St. 1955, språkstudier i Frankrike, U.S.A. og Tyskland, datter av Gunnar Møystad Backe og Ingebjørg Støren (Oslo).
   Barn:
   1. William Christoffer (Chris) Bjelke, f. 22. mars 1962 i Oslo.
   2. Anniken Marie Bjelke, f. 13. aug. 1964 i Oslo.
   3. Gunnar Marius Bjelke, f. 5. april 1968 i Oslo.
  5. Inga Constance Bjelke, f. 13. aug. 1940 i Moss. Utd. sykepleier 1961, g.m. siviling. og bedr. Økonom Harald Schiøtz Wibye, f. 18. juli 1939, sønn av dir. Trygve Wibye og Johanna Margaretha Schiøtz (Moss).
   Barn:
   1. Harald Wibye, f. I 1. jan. 1965.
   2. Margaretha Wibye, f. 2. sept. 1966.
   3. Ellen Constance Wibye, f. 30. des. 1971.
 3. Ingjerd Marie Bjelke, f. 23. mars 1902 i Larvik. St. 1922, Oslo Kunst og Industrisk. 1925, fhv. skuespillerinne ved Centralt., g.m. adm.dir. og overlege v. Trondhjem Sykeh. (kir.avd.) Arne Arnesen, f. 26. sept. 1899 i Kristiansund, sønn av kjøpmann Jens Selmer Arnesen og Anne Wirum (Kr.sund).
 4. Gunhild Marie Elisabeth Bjelke, f. 30. sept. 1903 i Larvik. G.m. overlege (spes. lungesykd.) Øystein Wendelbo, f. 3. aug. 1896 i Steinkjær, sønn av banksjef Amund Wendelbo og Lina Ystad.
  Barn:
  1. Gunhild Marie Elisabeth Wendelbo, f. 2. okt. 1926 i Oslo. Oslo Handelsgym (2-årig), utd. RØde Kors søster 1953, g.m. siviløkonom Terje Valeur SØrensen, f. 23. des. 1927 i Oslo, sønn av Elias Sørensen og Synnøve Dahl (Oslo). To barn.
  2. Inger Margrethe Wendelbo, f. 20. feb. 1928 i Namsos. St. 1946, cand.mag. 1953, g.m. statsaut. rev. Fredrik Tønnes Reymert, f. 8. sept. 1923 i Høvik, (Bærum), sønn av Thorn Reymert og Cecil Morison (Edinburgh).
  3. Øystein Wendelbo, f. 25. jan. 1931 i Molde. St. 1949, cand. med. 1955, dr.med. 1978, avd. bibliotekar Univ. i Bergen (med. og odont.), g.m. Ragnhild Graver, f. 20. juni 1930 i Nissedal, datter av Leif Graver og Signe Midtbø (Nissedal). Fire barn.
  4. Anne Wendelbo, f. 8. sept. 1940 i Trondhjem. St. 1960, fysioterapeut, g.m. politiadjutant Einar Henriksen, f. 14. april 1940 i Hammerfest, sønn av telegrafbestyrer Alf Henriksen og Gunvor Tørseth-Olsen. Ett barn.